Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder:

08.10.2018 - Drikkevand - Gruppe A parametre

08.10.2018 - Drikkevand - Andet

15.08.2018 - Drikkevand - Gruppe A parametre

13.06.2018 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

13.06.2018 - Drikkevand - Gruppe A parametre

15.03.2018 - Drikkevand - Gruppe A parametre

25.01.2018 - Drikkevand - Andet

25.01.2018 - Drikkevand - Normal kontrol

27.11.2017 - Råvand - Andet - Boring 5

27.11.2017 - Råvand - Andet - Boring 4

27.11.2017 - Råvand - Andet - Boring 3

27.11.2017 - Råvand - Boringskontrol - Boring 2

27.11.2017 - Råvand - Boringskontrol - Boring 1

31.10.2017 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol - omprøve

17.10.2017 - Drikkevand - Begrænset kontrol

30.08.2017 - Drikkevand - udvidet kontrol + org. mikroforurening

05.05.2017 Drikkevand - Normal kontrol

05.05.2017 Ledningsnet - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer