Tilbagestrømningssikring

Det er vigtigt at sikre at vand fra vandinstallationen ikke løber tilbage i vandværkets ledningsnet og giver forurening. Det er meget vigtigt for Oxby & Ho vandværk at tilbagestrømningssikringen bliver overholdt.

Dette er særligt relevant for private forbrugere, især hvis ejendommen har pool, regnvandsanlæg eller husdyrhold. Her skal tilbageløbssikringen kontrolleres hvert år.

 

Dit ansvar - din million regning, hvis uheldet er ude.

Lovgivningen på området er ikke ny, men på trods af det oplever vi at langt fra alle installationer er korrekt sikret. Dermed er vores drikkevand og virksomhedens økonomi i fare.

Forurening fra ejendommen er alene ejerens ansvar og derfor opfordrer vi på det kraftigste til at få tjekket, om i har den korrekte tilbagestrømningssssikring. Vandværket vejleder gerne, hvis der er behov for det. Vær dog opmærksom på, at det er dig der skal betale og sørge for installation af korrekt sikring.

 

Hvilken tilbageløbssikring er den korrekte?

Du skal kontakte din VVS-installatør, som ved, hvilke normer, din tilbageløbssikring hører ind under. 

Tilbageløbssikringen skal placeres umiddelbart før det forurenende medie, og tilbageløbssikringens type er afhængig af hvilke kemiske stoffer, bakterier eller virus, der håndteres inde på installation.

 

Tilbageløbssikringer er inddelt i kategorier fra 1-5, og de bruges til forskellige formål afhængigt af hvor farligt det der forgår inde på installationen er.

 

Kategori Installation
1 Almindelig husholdning.
2 Vandet har skiftet smag, lugt, farve eller temperatur.
3 Der bruges stoffer der kan være sundhedsskadelige.
4 Der bruges stoffer der kan være giftige.
5 Der er tilstedeværelse af bakterier eller virus.

 

Anvisninger m.v.

Rørcenter-anvisning 003

ETA Danmark - VA-godkendelser

 

Nedenstående skal som overholdes:

DS/EN 1717: Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer.

  • Rørcenteranvisning 015 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer. Kan downloades her.     
  • Regulativet, Oxby & Ho vandværk. Læs her.