Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket. 

Indkaldelse til generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling er

30. marts 2019 klokken 10.00

på Blåvand Kro, Horns Bjerge 4

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Af hensyn til maden beder vi om tilmelding på [email protected] eller telefon 75 27 94 34. 

På forhånd tak.

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 24. marts 2018

Der var mødt 14 forbrugere op, heraf 8 stemmeberettigede husstande.

Osvald Majland Pedersen blev valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning og beretningen blev taget til efterretning.

Årsregnskab 2017 (udleveret til alle fremmødte husstande) blev gennemgået. Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Budget 2019 (udleveret) blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsens forslag til takstfastsættelse for 2019 på op til 3,75 kr./m3 blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Bestyrelsesmedlemmerne Per Diemer, Vagn Krammer og Leif Bjerre blev genvalgt.

Som suppleant blev Osvald Majland Pedersen genvalgt. Siden generalforsamlingen har Per Diemer valgt at træde ud af bestyrelsen og Osvald Majland Pedersen træder ind i bestyrelsen.

Under eventuelt blev der spurgt om muligheden for at sende mail ud til andelshaverne for at sikre et større fremmøde. Vandværket har dog ikke ret mange mailadresser, men vil fremadrettet advisere om generalforsamling pr. SMS og henvise til informationerne på hjemmesiden. Tilmelding af hensyn til traktement.

Du kan læse det fulde referat her.

Formandens beretning og årsregnskab findes her.

Budget for 2018 - 2019 findes her.