Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket. 

Indkaldelse til generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling er

Torsdag den 13. august 2020 klokken 19.00

Dagsorden jfr. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for 2019

3. Regnskab for 2019 – fremlæggelse / godkendelse

4. Budget for 2021 – foreløbig takstfastsættelse / godkendelse

5. Afstemning om udtrædelse af Vandsektorloven

Bestyrelsen indstiller, at Vandværket skal udtræde af reguleringen i Vandsektorloven. De nødvendige bilag for udtrædelse er udsendt sammen med årsopgørelsen 2019, den 20. februar 2020, via nets (Betalingsservice). Udtrædelse kræver at 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for at udtræde af reguleringen i Vandsektorloven. 

Såfremt materialet er blevet slettet, kan det downloades herunder eller udleveres ved henvendelse til Vandværket.

Bilag sendt via nets (Betalingsservice):
Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

6. Behandling af indkomne forslag – forslag skal sendes til formanden senest den 30. juli på mailadressen: [email protected]

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er Vagn Krammer, Osvald Majland Pedersen og Jacob Ladefoged. (Alle modtager genvalg.)

8. Valg af suppleant til bestyrelsen

9. Eventuelt

Du finder årsregnskabet for 2019 og budget for 2020/21 under Regnskab

Deltagelse kræver, som følge af Covid 19,  tilmelding.

Tilmelding  skal ske til Annemarie på mail: [email protected] eller tlf.: 75279434 senest d. 31. juli

Efterfølgende vil de tilmeldte  få  direkte besked om mødestedet .

Mødestedet vil også blive offentliggjort på hjemmesiden, senest 6. august

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Oxby & Ho Vandværk

 

Ordinær generalforsamling
30. marts 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019

Formandens beretning og årsregnskab 2018

Budget for 2019 - 2020

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 24. marts 2018

Referat fra generalforsamlingen 2018

Formandens beretning og årsregnskab 2017

Budget for 2018 - 2019