Reducering af farvetal

22/06/2014 - Ole Opstrup

Vi vil i 2014 arbejde videre med at nedsætte vores farvetal.

Vi er ved at få foretaget de forundersøgelser, der skal til, for at se om vi kan nedsætte farve tallet ved hjælp af  tilsætning med jernsulfid. Det er en metode hvor man tilsætter jernsulfid, hvor den humus, som er skyld i farven  så, sætter sig på, hvorefter man fjerner jernet igen ved normal filtrering  gennem vores sandfiltre.

Hvis det viser sig at være en mulighed for os, vil vandværket igangsætte et pilotforsøg med tilsætning af jernsulfid for at se den fulde virkning, og er det en succes, og Varde Kommune godkender projektet, vil vi arbejde videre med at få det implementeret på vores vandværk.