Pilotprojekt for nedsættelse af farvetal

03/08/2015 - Oxbyho Vandværk/ Ole Opstrup

Vi har i 2014 - 2015 fået foretaget en del undersøgelser af vores vand, med det formål at nedsætte farvetallet og vi mener nu, at vi muligvis har fundet den rigtige løsning på problemet. 

Vi vil derfor her i 2015 få bygget et mini filteranlæg i forholdet ca. 1:1000 og lave et pilot forsøg, hvor vi kan forsøge os med tilsætning af brintoverilte og jernsulfid, samtidigt skal vi finde det rigtige forhold for doseringen af samme. Brintoverilte (brintperoxid H2O2). Dette kemikalie spaltes til vand og ilt og jern sulfatet er noget som i forvejen findes i grundvandet og som igen fjernes ved filtrering, altså en neutral løsning med hensyn til tilsætning af kemikalier.

Hvis forsøget viser sig at have den ønskede effekt, vil det danne grundlag for en større ombygning af vores filtre og måden hvorpå vi filtrere vandet i dag. Vi vil i stedet for at filtrerer vandet 2 gange, fremover bruge den volumen vi har i vores efter filtre, til at filtrerer vandet 3 gange. samtidigt forhøjer vi siderne i efter filtrene for at kunne lægge mere filtermateriale på, så vi får en større højde på filtrene.

Vi vil i forvejen være nødsaget til at udskifte filtermaterialet i både for og efter filtrene for at opnå den ønskede effekt.

Rensning af ledningsnettet
Hvis det viser sig at pilotprojektet lykkedes og når vi har de ændringer af vandbehandlingen som beskrevet ovenfor implementeret på vandværket, vil vi de steder det er muligt og der hvor vi af  erfaring ved, at det største behov forefindes, forsøge at rense ledningerne, for derved at opnå en hurtigere effekt af det reducerede farve tal, for jer forbrugere.

Det vil ske ved at man skærer vandledningen over hvorefter man monterer en skumgummisvamp. Herefter samler man så ledningen igen og åbner for vandet, således at svampen føres igennem ledningsnettetog renser siderne. Vi har i alt 121 km. vandledning, så det er ikke muligt hverken økonomisk eller tidsmæssigt at rense hele ledningsnettet.  

Vi er også ved at undersøge, om man vil kunne rense rørene ved at sende trykluft ind sammen med vandet og derved opnå en rensning af den vej. Vi har hørt om et sted, hvor det har haft en god effekt.