Nedsætning af sektionsbrønde

27/02/2015 - Ole Opstrup

Bestyrelsen har på baggrund af et forhøjet vandspild på ledningsnettet, (15,5% i 2012 og 10,8% i 2013), truffet beslutning om, at dele vores ledningsnet op i 8 sektioner, ved hjælp af sektionsbrønde.

Idéen med sektionsbrøndene er, at vi fremover har nemmere ved at lokaliserer et eventuelt brud og at vi kan observerer den noget tidligere, end det har været tilfældet før.

Vi begynder nedsætningen af sektionsbrønde i uge 10 og arbejdet forvendtes færdig sidst i uge 12.

Vi vil løbene orienterer jer her på hjemmesiden, om hvornår vi lukker for vandet i jeres område.

Det kan desværre ikke undgås, at det medfører lidt gener for jer forbrugere, det gælder manglende vand og at der kan være forekomster af en brunlig farve i vandet, hvilket dog ikke er sundhedsfarligt, men jo ikke ser så godt ud. Vi vil så vidt det er muligt, skylle ud i de store ledninger, men det er ikke muligt helt at undgå at i får brunt vand i hanerne, så det kan være nødvendigt at lade vandet løbe hos hver enkelt af jer, til vandet igen er klart.

På forhånd tak

Driftsbestyrer

Ole Opstrup

Oxby og Ho Vandværk