Filter 2

22/06/2014 - Ole Opstrup

Vi har igennem lang tid haft problemer med fjernelse af ammonium,  i efterfilterne ved filter 2.

Vi har fået foretaget en lang række prøver i 2013 og her fundet ud af at der er citronsyre i vores grundvand. Det har bevirket  at filtrene har brugt den øverste del  til at fjerne citronsyren, og der har derfor ikke været dybde nok i filtrene til fuld  fjernelse af ammonium. Vi har derfor fået filtrene forhøjet med 30 cm., hvorefter vi igen har fuld fjernelse af ammonium. Vi overholder nu kravet omkring ammonium, ved afgang vandværk.